BIM


Naviswork Thảo luận chia sẻ về Autodesk Naviswork Dynamo Thảo luận chia sẻ về Autodesk Dynamo Revit Thảo luận chia sẻ về Autodesk Revit Infraworks Thảo luận chia sẻ về Autodesk Infraworks
Giới thiệu chuyên mục BIM [BIM] (1)
3 D view trong revit không hiện màu [Revit] (2)
Vẽ cầu thang với revit 2018 [Revit] (11)
Vấn đề về family cửa - Nhờ mọi người vào giúp ! [Revit] (12)
Elements Properties [Naviswork] (7)
Danh sách 10 phần mềm xây dựng nên mô hình thông tin công trình [BIM] (2)
Hàm IF trong dynamo! [Dynamo] (2)
Cùng nhau code tool revit api [Revit] (6)
Các cao nhân trợ giúp e với ạ! [Dynamo] (2)
Lập trình viết code trong revit [Revit] (6)
Bộ video học Revit đầy đủ [Revit] (2)
Xin trợ giúp Dynamo phần kiến trúc ạ! [Dynamo] (5)
[Thảo luận] Quá trình quan trọng nhất trong Revit Structure ?! [Revit] (15)
Link download "The LOD Specification 2019" [BIM] (1)
Mong các cao nhân giúp đỡ ạ! [Dynamo] (8)
8 trường hợp đối tượng không hiện thị hoặc biến mất [Revit] (10)
Kĩ sư KINH TẾ XÂY DỰNG theo đuổi giấc mơ BIM [BIM] (4)
Tự động Set Phase cho nhiều 3D view [Dynamo] (2)
Xuất thông tin từ bảng thống kê ra file excel! [Dynamo] (8)
In các Sheet nhanh theo lụa chọn mong muốn [Dynamo] (4)
Bảng thống kê thép khi triển khai bằng family 2D ( 2 ) [Revit] (25)
Cung nhau code tool bang REVIT API [Revit] (8)
Tìm các cấu kiện xung quanh tiếp xúc với 1 cấu kiện nào đó [Dynamo] (3)
Paint trong Revit [Revit] (6)
Chuyển đổi Units qua lại giữa "mm" và "m" [Dynamo] (4)
Cách tạo Sheet List thể hiện được "Scan" ! [Revit] (5)
Không hiển thị khung crop region visible trên view floor plan [Revit] (5)
Dynamo trụ cầu cong thao hai phương [Dynamo] (2)
Lỗi để bth thì bị mất một số nét còn zoom ra thật gần thì lại thấy [Revit] (4)
Mối liên hệ giữa Dynamo và lập trình. Có nên học lập trình không? [Dynamo] (9)