BIM


Naviswork Thảo luận chia sẻ về Autodesk Naviswork Infraworks Thảo luận chia sẻ về Autodesk Infraworks Revit Thảo luận chia sẻ về Autodesk Revit Dynamo Thảo luận chia sẻ về Autodesk Dynamo
Giới thiệu chuyên mục BIM [BIM] (1)
Lập trình viết code trong revit [Revit] (4)
[Thảo luận] Quá trình quan trọng nhất trong Revit Structure ?! [Revit] (14)
8 trường hợp đối tượng không hiện thị hoặc biến mất [Revit] (10)
Kĩ sư KINH TẾ XÂY DỰNG theo đuổi giấc mơ BIM [BIM] (4)
Tự động Set Phase cho nhiều 3D view [Dynamo] (2)
Xuất thông tin từ bảng thống kê ra file excel! [Dynamo] (8)
In các Sheet nhanh theo lụa chọn mong muốn [Dynamo] (4)
Bảng thống kê thép khi triển khai bằng family 2D ( 2 ) [Revit] (25)
Cung nhau code tool bang REVIT API [Revit] (8)
Tìm các cấu kiện xung quanh tiếp xúc với 1 cấu kiện nào đó [Dynamo] (3)
Paint trong Revit [Revit] (6)
Chuyển đổi Units qua lại giữa "mm" và "m" [Dynamo] (4)
Cách tạo Sheet List thể hiện được "Scan" ! [Revit] (5)
Không hiển thị khung crop region visible trên view floor plan [Revit] (5)
Dynamo trụ cầu cong thao hai phương [Dynamo] (2)
Lỗi để bth thì bị mất một số nét còn zoom ra thật gần thì lại thấy [Revit] (4)
Mối liên hệ giữa Dynamo và lập trình. Có nên học lập trình không? [Dynamo] (9)
Cùng trao đổi về API nào [Revit] (11)
Lập team cùng nhau revit arc + revit structure + robot structural ( 2 3 4 ) [Revit] (71)
Vẽ cầu thang với revit 2018 [Revit] (9)
Dynamo Player trên thanh taps [Dynamo] (5)
3D view không hiển thị tường [Revit] (3)
Flipping families [Revit] (3)
Tính số lượng Balusters trong railing [Dynamo] (6)
Hướng dẫn sử dụng Revit Structure 2019 dựng hình kết cấu thép [Revit] (1)
Join dầm sàn cột [Revit] (4)
Lỗi thiếu thư viện Revit [Dynamo] (1)
Lỗi join dầm vào sàn [Revit] (3)
Singapore BIM Guide Version 2.0 [BIM] (1)