Job


Giới thiệu chuyên mục Job (1)
Công việc về revit và tekla (2)
HOT JOBS IN HCMC - BIM Digital Coordinator (1)
📣📣[Tuyển dụng] Nhân Viên Triển Khai BIM Kết Cấu - Kiến Trúc - Mep (1)
[Tuyển Dụng] Tuyển Kĩ Sư Kết Cấu và MEP làm Revit (1)
[Tuyển dụng] Nhân Viên Triển Khai Bim Kiến Trúc (Revit ) (1)
[Tuyển dụng] BIM Mechanical Leader/ BIM Electrical Leader (1)
[Tuyển dụng] BIM MEP Modeler (1)
Tuyển dụng: Tập đoàn CEG cần tuyển KTS, KS (1)
Văn phòng KT3 - VNCC tuyển KTS sử dụng Revit (3)
[Tuyển Dụng] Nhóm Dynamic Revit cần mời hợp tác với một KTS hoặc KSXD (6)
SONG SPACE - Tuyển dụng KTS sử dụng Revit (1)
Tuyển Kỹ Sư Kết Cấu / Chủ trì kết cấu (1)
Tuyển Dụng Team Thiết Kế Sử Dụng Revit (5)
Find job revit structure (6)