News


Giới thiệu chuyên mục News (1)
Toạ đàm trực tuyến #1: B.I.M Cây đũa thần cho ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam? (1)
Giảm 30% các phần mềm autodesk (1)
14 điểm mới của Revit 2018 (1)
[Update] Revit 2018.1 có gì hay (2)
Trang chủ mới : cập nhật tin tức và bài viết nổi bật (1)
Chỉ đạo của Chính phủ: khuyến khích áp dụng BIM trong xây dựng (1)
Dự án Autodesk Quantum: tương lai của BIM ? (6)
Hội thảo BIM Innovation for Structural Engineer Seminar 2017 (1)
Hội thảo khoa học: Xu thế và phát triển của Mô Hình Thông Tin Công Trình trong Dự án đầu tư xây dựng công trình (1)