Chưa phân loại


Chào mừng đến với diễn đàn OneBIM (7)
[Hỏi] Vấn đề Extension trong revit (8)
Link download "The LOD Specification 2018" (1)
Vấn đề Filled Region trong revit (2)
Ẩn nét trong 3d view (2)
Chứng chỉ autodesk (1)
[iicm] - tuyển ctv làm tại nhà revit family (2)
Nhận biết line style cấu kiện vẽ bằng line work (5)
Ẩn nét giao nhau giữa 2 dầm khác tiết diện trên mặt bằng (5)
Ẩn nét bê tông lót (5)
Chỉnh Family dầm thép thay đổi tiết diện khớp với Bản mã nối (6)
Chuyển cách vẽ hoàn thiện từ CAD sang REVIT như thế nào (2)
[HOT-FREE] - Khóa học về công trình tiết kiệm năng lượng (2)
Công trình ứng dụng BIM sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã xây dựng xong (4)
Xin file hướng dẫn Revit và Robot về thép (1)
[Share] Mastering Revit Architecture 2012 full tiếng việt! (7)
Hỏi về Extensions Reinforcerment (2)
Nhà xường công nghiệp (4)
Xin phép Add cho e xin tài liệu hướng dẫn làm Family ạ (4)
Tekla - Sofware (3)
Cầu thang dạng gấp quạt (7)
Lỗi khi vẽ mái ngói (4)
Nhà công nghiệp (4)
Ad cho e nhờ vả chút về mục lưới biến đổi ạ! (4)
Thực tập công nghệ BIM (3)
Lỗi khi vẽ tường qua cột :( (7)
Bản vẽ bị giới hạn (5)
Bắt điểm đường tròn trong family adaptip (6)
Lập Team làm Bim (10)
Export revit sang cad (2)