Chưa phân loại


Upgraded Autodesk (3)
Hỏi về Revit 2017 (3)
Lỗi khi xuất PDF (2)
Bản vẽ 2d từ revit sang cad (3)
Ngoài lề một tý ạ. Em muốn xin file quy hoạch của Hà Đông (1)
Lỗi cài revit trên win 10 64bit (7)
[Cần Giúp] Xin file bản vẽ Revit Architecture (1)
Cho em hỏi về vấn đề render in clound (2)
Muốn có câu trả lời (3)
Cho em hỏi có những công cụ nào để hỗ trợ thiết kế cấp thoát nước ạ (4)
Nhờ các Bạn chỉ cách tạo mặt cắt có tên giống nhau như hình dưới. Thanks! (3)
Sự khác nhau giữa Callout Floor và Callout Detail (1)