3D view không hiển thị tường


#1

Anh chị nào giúp e với, bên 3D view s lại k hiển thị tường v ạ.


#2

Bạn check VG hoặc bóng đèn. Xem thêm:


#3

E cám ơn a, e chỉnh được r