Báo danh - Giới thiệu làm quen


#23

Tên trên forum : trungvuong.kts
Họ tên : Trung Vuong
Nơi đang học tập/công tác : kiến trúc sư tự do tại Đà Nẵng
Khả năng hiện tại : mới học revit architecture.
Mong muốn làm việc trong lĩnh vực kiến trúc,xây dựng , ứng dụng được BIM.


#24

Tên trên forum: classicdhxd
Họ tên: Phạm văn Hữu
Nơi làm việc: Công ty tư vấn Xây dựng Thành Nam
Khả năng: Revit arch và structure. Có thể triển khai đồng thời 2 bộ môn
Mong muốn, định hướng trong tương lai: Được làm việc hoàn toàn trong môi trường BIM. Nghiên cứu thêm tekla


#25

Tên trên forum: tatsuyas
Họ tên: Hồ Thái Sơn
Nơi làm việc: tư vấn 2 - pecc2
Khả năng: biết triển khải revit arch và structure. tuy nhiên, do không có nhiều cơ hội làm việc và thực hành nên còn đang hiểu biết một cách hạn chế.
Mong muốn, định hướng tương lai: Có thể tạo ra các sản phẩm từ chính revit. Sẽ được làm việc nhiều hơn trong môi trường bim.


#26
 • Tên trên forum: phandacminh
 • Họ tên: Phan Đắc Minh
 • Nơi đang học tập/công tác: Sinh viên năm 4 Đại học Mỏ-Địa Chất
 • Khả năng hiện tại: Sử dụng Revit để thực hiện Đồ án Kiến trúc mức đơn giản
 • Mong muốn, định hướng tương lai: Mong muốn học hỏi kinh nghiệm, kiến thức để áp dụng vào việc học và sau khi ra trường áp dụng vào công việc.
  Định hướng: Tìm hiểu và học tốt RevitArchitecture

#27
 • Tên trên forum: NhanNT
 • Họ tên: Nguyễn Trọng Nhàn
 • Nơi đang học tập/công tác: Kỹ sư thiết kế tại TP. HCM
 • Khả năng hiện tại: Đã tiếp cận và sử dụng Revit Arc, Structure và MEP ở mức độ cơ bản.
 • Mong muốn: Sử dụng thành thạo cả 3 phần mềm trên. Có cơ hội giao lưu học hỏi với các về BIM
 • Định hướng tương lai: Trở thành kỹ sư thiết kế năng động, nhiệt huyết và tiếp cận công nghệ mới để trao dồi năng lực của bản thân. Làm những điều mình mong muốn.

#28

Tên trên forum: Leo
Họ tên: Nguyễn Trọng Hòa
Nơi đang học tập/công tác: Biên Hòa- HCM ( Freelanced )
Khả năng hiện tại: Đã tiếp cận và sử dụng 3ds max, Sketchup, Photoshop, Marvelous design ( Vray, Corona for 3ds max) Đang tìm hiểu Revit architecture , Dynamo, Family Revit , Sketch pan.
Mong muốn: Sử dụng thành thạo Dynamo, Massing revit . Có cơ hội giao lưu học hỏi với các bạn về Dynamo, Massing, tạo các hình khối hình học. Nhất là giao lưu về hội họa và kiến trúc :slight_smile:
Định hướng tương lai: Tạo dựng những công trình có ích cho xã hội .


#29
 1. Tên trên forum: LâmKa
 2. Họ & tên: Đào Khánh Lâm
 3. Nơi làm việc: Công ty TNHH Kiến Trúc& Xây Dựng POINT GROUP
 4. website http://revit.vn/
 5. Khả năng hiện tại:Biết dùng Revit
 6. Mong muốn: Phát triển cộng đồng BIM Việt Nam,giao lưu kết bạn với mọi người

#30

Chào mừng anh :slight_smile:
Diễn đàn rất cần sự chia sẻ đóng góp của người có kinh nghiệm như anh.