Bố trí thép sàn với đường biên cong (hoặc chéo)


#1

Các bạn cho hỏi cách xử lý đối với việc bố trí thép sàn với đường biên cong hoặc chéo:

  • Chỉ thể hiện 1 thanh đại diện (thanh có chiều dài trung bình) như ở trong sàn phẳng, ngoài cách ẩn EH các thanh bên cạnh thì còn cách nào khác không?
  • Khi thống kê có xử lý được chỉ lấy 1 thanh đại diện có chiều dài trung bình ra không?
    Trân trọng cảm ơn!

#2

Cái này mình nghĩ phải nhờ đến Dynamo rồi, nếu dùng mặc định thì có lẽ là ko làm đc.