Cầu thang bậc chiếu nghỉ


#1

Nhờ mọi người giúp e xử lý bậc chiếu nghỉ cầu thang này với ạ. Cảm ơn cả nhà


#2

ca này khoai đấy, revit dựng thang kiểu này dễ lỗi. Theo mình nên có 1 bậc ở giữa 2 chiếu nghỉ, vừa đẹp vừa đỡ hụt chân.( bước lẻ bậc), kết cấu lại dễ làm hơn.