Cho e hỏi về mái!


#1

có cách nào để vẽ mái lá k ạ?


#2

Bạn sử dụng curtain roof, tạo 1 family panel curtain mái lá rồi áp vào nhé