Chuyển đổi Units qua lại giữa "mm" và "m"


#1

Chào mọi người, mình đang muốn chuyển đổi Units qua lại bằng Dynamo, mong mọi người xem giúp có cách nào không? Thanks !

UN


#2

cái này có script chạy cho cả list rồi nhé đổi được cho cả dự án, thư viện


#3

Bạn có thể cho biết rõ hơn về script nào được không? Vì mình phải làm thủ công nhiều nên rất mỏi :slight_smile:


#4