Hatch trong revit


#1

MỌI NGƯỜI CHO E HỎI LÀM SAO ĐỂ CHO NÉT HATCH NẰM PHÍA SAU VẬT DỤNG HOẶC KHÔNG CHÉN LÊN VẬT LIỆU Ạ. E XINCAM3 ƠN MỌI NGƯỜI Ạ


#2

Đặt vật liệu cho đối tượng chứ ko hatch kiểu Fill Region là nó sẽ ở sau thôi


#3

Bạn nên dùng split face và dùng paint nhé