Lập trình viết code trong revit


#1

trong nhóm có nhóm làm về lập trình bằng code trong revit không? cho em tham gia mới dược không ak???


#2

có nhiều người sử dụng Dynamo, Python còn viết addin thì chưa thấy. Bạn vào group này giao lưu: https://www.facebook.com/groups/871336123015913/


#3

thanks y very much!!


#5

Chưa có thì lập thôi bạn :v


#6

Không có ai lập trình trên ravit sao???


#7

co minh dang lap trinh revit ban muon lam gi vay?. Minh co the lam thu cung nhau