Nhờ các pro giúp đỡ


#1


#2

máy em HP probook 450 G1
Ram 4G
AMD radeon HD 8600/8700M
intel HD graphics 4600


#3

Card đồ họa có vấn đề, đã update driver mới nhất chưa.