Tài Liệu Học Python Tiếng Việt


#1

Cám ơn anh @kysudo đã chia sẻ tài liêu, rất có ích cho các bạn yêu thích dynamo và lập trình.

p/s: @danghuulam nhận hàng :slight_smile:

Python.rar (1.5 MB)


#2

Tuyệt, thank you rất nhiều


#3

https://drive.google.com/file/d/0B8Pu6fmvDYMZY1hpcFBkSnVtU2s/view?usp=sharing
Em cũng xin chia sẻ tài liệu python cơ bản tiếng Việt này
Em không đính kèm tệp được nên gửi link


#4

Python có chạy trên revit được ko vậy???


#5

chạy macro trên revit, ngoài ra cũng có những tools lập trình bằng python ví dụ tools pyrevit