Thiết kê móng nhà dân


#1

Các ace cho mình hỏi với là: Thường làm nhà dân không có số liệu trắc địa, vậy thiết kế móng dựa vào đâu nhỉ?


#2

dựa vào kinh nghiệm thôi bạn :))


#3

thông thương thì ng ta đi khảo sát các nhà bên cạnh đã xây rồi .


#4

Đầu tiên sẽ tham khảo móng nhà bên cạnh (đây là trường hợp tốt nhất)
Nếu không thể thì sẽ khoanh vùng địa chất và tham khảo địa chất các nhà khác trong vùng.


#5

Thường thì giả thuyết nền đất tốt có sức chịu tải đất nền là 10kg/cm2. Sau khi ra thực tế đào thăm móng khi thi công phần móng thì điều chỉnh lại phương án thiết kế móng