Upgraded Autodesk


#1

Em đang sử dụng Revit 2016 nhưng mỗi khi mở Revit phiên bản cũ hơn thì Revit yêu cầu em upgraded Autodesk from 2009 to earlier 2016. Anh chị có cách nào khác không chỉ em với vì mỗi lần như vậy mất rất nhiều thời gian. Thanks trước!!!


#2

up rồi save lại, sau mở nó k bắt up lại nữa.


#3

@Nguyen_Van_Luc trả lời đúng rồi đó, save lại nhưng chi mở đc bằng bản đã save hoặc cao hơn