VẼ tường nhiều lớp hoặc tường đi qua cột trong revit


#1

Em không biết nên vẽ tường này như thế nào trong revit ạ ? Nhờ các anh/chị chỉ giúp:


#2


Như chỗ thế này nữa ạ!
Em cảm ơn