Job


Topic Replies Activity
Giới thiệu chuyên mục Job 1 June 14, 2016
Bim modeller/drafter cấp thoát nước (construction stage) 1 May 17, 2019
Công việc về revit và tekla 2 January 18, 2019
HOT JOBS IN HCMC - BIM Digital Coordinator 1 August 11, 2018
📣📣[Tuyển dụng] Nhân Viên Triển Khai BIM Kết Cấu - Kiến Trúc - Mep 1 December 27, 2017
[Tuyển Dụng] Tuyển Kĩ Sư Kết Cấu và MEP làm Revit 1 September 27, 2017
[Tuyển dụng] Nhân Viên Triển Khai Bim Kiến Trúc (Revit ) 1 July 27, 2017
[Tuyển dụng] BIM Mechanical Leader/ BIM Electrical Leader 1 August 9, 2017
[Tuyển dụng] BIM MEP Modeler 1 July 27, 2017
Tuyển dụng: Tập đoàn CEG cần tuyển KTS, KS 1 April 8, 2017
Văn phòng KT3 - VNCC tuyển KTS sử dụng Revit 3 July 25, 2017
[Tuyển Dụng] Nhóm Dynamic Revit cần mời hợp tác với một KTS hoặc KSXD 6 June 28, 2017
SONG SPACE - Tuyển dụng KTS sử dụng Revit 1 April 7, 2017
Tuyển Kỹ Sư Kết Cấu / Chủ trì kết cấu 1 March 17, 2017
Tuyển Dụng Team Thiết Kế Sử Dụng Revit 5 October 9, 2016
Find job revit structure 6 July 12, 2016