Chưa phân loại


Topic Replies Activity
Chào mừng đến với diễn đàn OneBIM 7 September 4, 2017
[Hỏi] Vấn đề Extension trong revit 8 November 24, 2018
Link download "The LOD Specification 2018" 1 August 11, 2018
Vấn đề Filled Region trong revit 2 February 8, 2018
Ẩn nét trong 3d view 2 January 3, 2018
Chứng chỉ autodesk 1 December 18, 2017
[iicm] - tuyển ctv làm tại nhà revit family 2 December 18, 2017
Nhận biết line style cấu kiện vẽ bằng line work 5 December 16, 2017
Ẩn nét giao nhau giữa 2 dầm khác tiết diện trên mặt bằng 5 November 1, 2017
Ẩn nét bê tông lót 5 October 14, 2017
Chỉnh Family dầm thép thay đổi tiết diện khớp với Bản mã nối 6 September 24, 2017
Chuyển cách vẽ hoàn thiện từ CAD sang REVIT như thế nào 2 July 31, 2017
[HOT-FREE] - Khóa học về công trình tiết kiệm năng lượng 2 July 15, 2017
Công trình ứng dụng BIM sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã xây dựng xong 4 July 3, 2017
Xin file hướng dẫn Revit và Robot về thép 1 June 27, 2017
[Share] Mastering Revit Architecture 2012 full tiếng việt! 7 June 21, 2017
Hỏi về Extensions Reinforcerment 2 June 20, 2017
Nhà xường công nghiệp 4 June 20, 2017
Xin phép Add cho e xin tài liệu hướng dẫn làm Family ạ 4 June 6, 2017
Tekla - Sofware 3 June 5, 2017
Cầu thang dạng gấp quạt 7 May 15, 2017
Lỗi khi vẽ mái ngói 4 May 13, 2017
Nhà công nghiệp 4 April 20, 2017
Ad cho e nhờ vả chút về mục lưới biến đổi ạ! 4 April 19, 2017
Thực tập công nghệ BIM 3 July 12, 2016
Lỗi khi vẽ tường qua cột :( 7 April 17, 2017
Bản vẽ bị giới hạn 5 April 10, 2017
Bắt điểm đường tròn trong family adaptip 6 April 1, 2017
Lập Team làm Bim 10 January 20, 2017
Export revit sang cad 2 December 1, 2016