##Diễn đàn này là gì ?
Để tham gia vào cộng đồng này, bạn cần hiểu về cách hoạt động và phương hướng phát triển của diễn đàn.
Tìm hiểu thêm

##Trust Level là gì?
Hệ thống Trust Levels là một cách để …

Hạn chế người mới khi họ tham gia vào cộng đồng, giúp cho họ không thể vô ý (hoặc cố ý!) làm ảnh hưởng xấu tới bản thân họ, tới diễn đàn, hoặc tới người khác khi họ đang học cách sử dụng diễn đàn.

Cấp nhiều quyền hơn đối với người dùng có kinh nghiệm, họ sẽ có thể giúp điều hành cộng đồng một một cách tự nhiên như họ vẫn thường làm khi đóng góp bài viết.
Xem thêm

##Tôi chưa biết cách sử dụng diễn đàn
Tìm hiểu Các tính năng của diễn đàn để bắt đầu
##Cải thiện cuộc thảo luận
Hãy giúp chúng tôi thực hiện điều này một nơi tuyệt vời cho thảo luận bằng cách luôn làm việc để cải thiện cuộc thảo luận một cách nào đó, dù nhỏ. Nếu bạn không chắc chắn bài viết của bạn thêm vào các cuộc trò chuyện, suy nghĩ về những gì bạn muốn nói và thử lại sau.

Các chủ đề thảo luận ở đây rất ý nghĩa với chúng tôi, và hãy hành động như nó cũng sẽ có ý nghĩa với bạn. Hãy tôn trọng các chủ đề và những người thảo luận chúng, ngay cả khi bạn không đồng ý với một số những gì đang được nói.

Một cách để cải thiện cuộc thảo luận là bằng cách khám phá những cái đã được xảy ra. Hãy dành một chút thời gian duyệt các chủ đề ở đây trước khi trả lời hoặc bắt đầu của riêng bạn, và bạn sẽ có một cơ hội tốt hơn để gặp những người sẵn sàng chia sẻ điều bạn quan tâm.

##Nếu bạn thấy bài viết có vấn đề, hãy Gắn cờ
Người điều hành có thẩm quyền đặc biệt; họ có trách nhiệm cho diễn đàn này. Nhưng bạn cũng vậy. Với sự giúp đỡ của bạn, người điều hành có thể được hỗ trợ cộng đồng.

Khi bạn nhìn thấy hành vi xấu, không trả lời. Đừng khuyến khích các hành vi xấu bằng cách thừa nhận nó, phung phí năng lượng của bạn, và tiêu tốn thời gian của tất cả mọi người. Chỉ cần gắn cờ nó. Nếu đủ cờ tích luỹ, hành động sẽ được thực hiện, hoặc là tự động hoặc bằng cách can thiệp điều tiết.

Để duy trì cộng đồng của chúng tôi, người điều hành có quyền loại bỏ bất cứ nội dung và bất kỳ tài khoản người dùng cho bất kỳ lý do, bất cứ lúc nào. Người điều hành không xem trước bài mới trong bất kỳ cách nào; những người điều hành và điều hành trang web không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung được đăng bởi cộng đồng.

##Quy định

Các quy định là rất nhàm chán, nhưng chúng ta phải bảo vệ bản thân – và hơn nữa, bạn và dữ liệu của bạn – khỏi những nguy cơ gây hại. Chúng tôi có những Điều khoản dịch vụ (TOS) trình bày kĩ về hành vi và quyền hạn của bạn (và chúng tôi) về nội dung, quyền riêng tư và luật pháp. Để sử dụng dịch vụ này, bạn phải tuân thủ TOS của chúng tôi.