3 D view trong revit không hiện màu

#1

Cho hỏi sao 3 D view trong revit của tôi chỉ có màu xám mà không hiện các màu sắc khác. Thanks.

#2

Mình thấy đã có màu rồi đó bạn.
Lý do là bạn đang setting màu cho đối tượng là màu xám nên nhìn tưởng là không có màu, bạn có thể đổi lại màu cho đổi tượng trong bảng vật liệu (đổi màu của vật liệu mà đối tượng được cài đặt) hoặc chỉnh trong VV/VG