8 trường hợp đối tượng không hiện thị hoặc biến mất

#1

Đối với người mới tiếp cận Revit, việc gặp tình trạng vẽ xong không thấy đối tượng hoặc ở một vài view không xuất hiện là rất phổ biến. Mình nhận rất nhiều câu hỏi dạng này cho nên sẽ tóm tắt lại các nguyên nhân, bạn rà soát lần lượt sẽ phát hiện ra. (cam đoan đúng đến 96,9% trường hợp, 3,1% còn lại nhờ các bạn thêm giùm :smiley: )

None of the created elements are visible in …

Cửa sổ này ở dạng cảnh báo chứ không phải lỗi.

##1. Kiểm tra View Range.

đúng đến 69% trường hợp


  1. Top
  2. Cut plane
  3. Bottom
  4. Offset
  5. Primary Range
  6. View Depth.

Đối tượng phải nằm trong khoảng view số 5 (1 đến 3)

##2. Kiểm tra Visibility Graphic (VV, VG)

Lần lượt các tab Model categories, Annotation categories, Filter, Import Families … xem có bị uncheck không.

##3. Đối tượng bị Hide in View.
Bật bóng đèn (RH)

##4. Nằm trong vùng bị Crop View.
Tắt crop view

##5. Design Option.
Đối tượng có thể nằm trong option khác

##6. Workset
Kiểm tra Workset của đối tượng có bị close không.

##7. Kiểm tra các Phase.
Nếu có nhiều phase, thì khi đang ở phase trước sẽ không thấy đối tượng của phase sau

##8. Detail Level của View
Nhiều family bị ẩn theo Detail Level

##9. Discipline
Update thêm theo comment của @Cao_Dung. Việc sử dụng Discipline (bộ môn) sẽ ưu tiên hiển thị đối tượng của bộ môn đó.

###Còn trường hợp nào bình luận bên dưới nhé.
Tham khảo:
http://www.cad-notes.com/different-revit-view-range-in-a-floor-plan/
http://revitoped.blogspot.com/2013/10/elements-are-not-displayed-or-missing.html

1 Like
#2

cảm ơn ad. hy vọng hôm sau anh sẽ viết về thứ tự các bước triển khai 1 dự án từ đầu đến cuối để người mới tham gia dễ hình dung các bước sẽ thực hiện.

1 Like
#3

Có một trường hợp nữa khá đau đầu và ít người nhắc tới. Đó là vẽ wall architectural hoặc đối tượng architectural trong view có discipline là structural hoặc khác.

1 Like
#4

Cái này đúng này.
AD tâm lý ghê.

#5

anh nghĩ chắc là hết trường hợp rồi :smiley:

#6

ad cho hỏi trong mặt bằng vẽ door sao nó không hiển thị mặt bằng cửa mà trong 3d vẫn nhìn thấy. tks ad

#7

bạn đã check hết các trường hợp trên chưa

#8

Trường hợp của mình bị ẩn đường ống , chỉ hiện các phụ kiện như thế này bên 3D , có cao nhân nào giúp mình với . Thanks

#9

còn có cái này a ơi :))) mặc dù nó ko phải là đối tượng mô hình nhưng để m.n hiểu thêm

1 Like
#10

Chuẩn đấy, cám ơn em :slight_smile: