Ẩn nét bê tông lót

#1


Family móng cọc và family giằng móng của mình liền với bê tông lót. Nhờ các bạn chỉ ẩn nét bê tông lót trên mặt bằng, đã điều chỉnh View ranger và Line Style rồi mà không được.

#2

Tạo nested family rồi cứ kích tab vào chọn đối tương family bê tông lot sau đó SA và EH ẩn đi thôi!

2 Likes
#3

Bạn giải thích kỹ hơn được không, mình mới học.

#4

Tức là khi tạo family móng or dầm móng bạn nên tách biệt bê tông lot là 1 family con khi đó tiện cho việc thông kê và quản lý ẩn hiện! còn bạn muốn gộp cũng dc thì gán thêm biến ẩn hiên trong family luôn cũng được

1 Like
#5

bạn tham khảo video sau về nested family