ArchiCAD Object vs Revit Family - Vui thôi đừng vui quá!

#1

ArchiCAD Object vs Revit Family - Vui thôi đừng vui quá!
Mình đã từng sử dụng qua ArchiCAD và phải công nhận bộ thư viện (chủ yếu Arch) của họ rất thông minh, nhưng so sánh chỉ 1 phần nhỏ của 2 BIM Platform này liệu có hợp lí ^^
Xin mọi người cho ý kiến!

1 Like
#2

theo quan điểm của anh độ thông minh là do người dùng và người tạo nên family.

1 Like
#3

Chuyện của hãng phần mềm hãy để họ tự xử lý nhau, cái nào hay thì mình dùng thôi. Khỏi tốn giấy bút cho chuyện này.

1 Like
#4

Thỉnh thoảng post vài cái fun chút cho Anh Em chém chơi.
Coffee suốt rồi thỉnh thoảng làm ly trà đá chứ ^^