Bộ video học Revit đầy đủ

#1

Bộ này đầy đủ ae chia sẽ học hỏi :smiley:

LInk tải cho ae : https://123link.pw/Arttt

#2

Còn có 1 bộ này nữa, dạy từ A đến Z gồm 72 video nhé :smiley:

Link tải : https://123link.pw/Revitvideo