Báo danh - Giới thiệu làm quen

#1

Để mọi người làm quen, gắn kết với nhau hơn, chúng ta giới thiệu về bản thân theo mẫu sau nhé, mình sẽ tổng hợp lên post 1 để mọi người tiện theo dõi:
- Tên trên forum:
- Họ tên:
- Nơi đang học tập/công tác:
- Khả năng hiện tại:
- Mong muốn, định hướng tương lai

##1.

 • Tên trên forum: @DuyVB
 • Họ tên: Vũ Bá Duy
 • Nơi đang học tập/công tác: VNCC - văn phòng kiến trúc 3 từ t7/2015
 • Khả năng hiện tại: triển khai bvtc kiến trúc bằng Revit, nghiên xây dựng hệ thống làm việc với các bộ môn
 • Mong muốn, định hướng tương lai: trở thành BIM manager, phát triển cộng đồng BIM Việt Nam
  ##2.
 • Tên trên forum: @TrungNT
 • Họ tên: Nguyễn Thành Trung
 • Nơi đang học tập/công tác: Văn phòng kiến trúc 3 - VNCC
 • Khả năng hiện tại: triển khai bvtc bằng Revit, nghiên cứu kết nối bộ môn.
 • Mong muốn, định hướng tương lai: mong muốn được giao lưu kết bạn. Thành thạo RevitAr, kết nối bộ môn,tích luỹ kinh nghiệm.
  ##3.
 • Tên trên forum: @Nguyen_An_Dao
 • Họ tên: Đào Nguyên An
 • Nơi đang học tập/công tác: Kỹ sư kết cấu - P. Thiết kê - Cty Xây Dựng Phước Thành
 • Khả năng hiện tại: triển khai cơ bản bản vẽ kết cấu bằng Revit
 • Mong muốn, định hướng tương lai: xây dựng hoàn thiện quy trình thiết kế kết cấu bằng BIM, trở thành BIM Manager

##4.

 • Tên trên forum: @hungphamkts2014
 • Họ tên: Phạm Sỹ Hùng
 • Nơi công tác: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Chuyển giao công nghệ ANABIM - Website công ty: http://anabim.com - http://edu.anabim.com
 • Khả năng hiện tại: Thiết kế & Triển khai dự án - Ứng dụng BIM - Mô phỏng & Nghiên cứu năng lượng
 • Mong muốn: Trở thành BIM Manager & Chuyên gia Mô phỏng năng lượng - Phát triển cộng đồng Xây dựng

##5.

 • Tên trên forum: @HuyNQ
 • Họ tên: Nguyễn Quang Huy
 • Nơi đang học tập/công tác: VNCC - Văn phòng kiến trúc 3
 • Khả năng hiện tại: triển khai BVTC kiến trúc bằng Revit, nghiên cứu Revit ứng dụng trong công việc thiết kế
 • Mong muốn, định hướng tương lai: tích lũy kiến thức về BIM, nghiên cứu kết nối các bộ môn

##6.

 • Tên trên forum: @PNThong
 • Họ tên: Phạm Ngọc Thông
 • Nơi công tác: Freelancer/ Outsource …
 • Nơi học tập: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  Khả năng hiện tại: Thiết kế & Triển khai dự án - Sử sụng phần mềm BIM - Mô phỏng & Nghiên cứu năng lượng (kiến trúc bền vững)
 • Mong muốn: Thành thạo & quản lý các ứng dụng/quy trình công nghê trong mô hình BIM (BIM manager) & - - - Chuyên viên phân tích năng lượng - Phát triển cộng đồng Xây dựng-BIM

##7.

 • Tên trên forum: @vietvu175
 • Họ tên: Vũ Văn Việt
 • Nơi công tác: Công ty CP Thiết kế và Xây dựng Việt Hưng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Xây dựng
 • Khả năng hiện tại: Lập dự toán, hồ sơ thanh quyết toán, triển khai shop drawing. Chưa có hiểu biết về BIM
 • Mong muốn: Nắm bắt quy trình BIM, sử dụng thành thào REVIT, kết bạn với mọi người

##8.

 • Tên trên forum: @minh_tien_le
 • Họ tên: Lê Văn Tiến
 • Nơi đang học tập/công tác: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG POINT GROUP
  website http://revit.vn/
 • Khả năng hiện tại:triển khai bản vẽ kttc bằng revit
 • Mong muốn, định hướng tương lai: trở thành BIM manager, phát triển cộng đồng BIM Việt Nam,giao lưu kết bạn với mọi người

##9.

 • Tên trên forum: @NguyenHung
 • Họ tên: Nguyễn Hữu Hưng
 • Nơi đang học tập/công tác: Hiện tại đang tìm việc
 • Khả năng hiện tại: triển khai bvtc kết cấu bằng Revit,
 • Mong muốn, định hướng tương lai: trở thành Revit man , kỹ sư kết cấu. kết nối bạn bè

##10.

 • Tên trên forum: @NgocHoang
 • Họ tên: Lê Ngọc Hoàng
 • Nơi đang học tập/công tác: Vừa tốt nghiệp
 • Khả năng hiện tại: triển khai kiến trúc Revit,
 • Mong muốn, định hướng tương lai: trở thành Revit man , kỹ sư kiến trúc. kết nối bạn bè

##11.

 • Tên trên forum: @Nguyen_Van_Thang
 • Họ tên: Nguyễn Văn Thắng
 • Nơi đang học tập/công tác: Hiện tại đang tìm việc
 • Khả năng hiện tại: triển khai bản vẽ kết cấu bằng Revit,
 • Mong muốn, định hướng tương lai: trở thành Revit man , kỹ sư kết cấu. kết nối bạn bè

##12

 • Tên trong Forum: @VuThuc
 • Họ tên: Vũ Văn Thức
 • Nơi công tác: Công ty CP xây dựng Hợp Lực
 • Khả năng hiện tại: Triển khai bvtktc bằng revit
 • Mong muốn trong tương lai: Làm chủ Revit

##12

 • Tên trên forum: @ArcKiddo
 • Họ tên: Dương Văn Toàn
 • Nơi đang học tập/công tác: 09K5-HAU / Văn phòng Kiến trúc1 K5HOUSE
 • Khả năng hiện tại: Revit Arch
 • Mong muốn, định hướng tương lai: Giao lưu chia sẻ, cùng cộng đồng phát triển Revit tại Việt Nam. Đấu nối các bộ môn Revit Struc & Revit MEP.

##13

 • Tên trong Forum: PhamBaTung
 • Họ tên: Phạm Bá Tùng
 • Nơi công tác: Đang học cấp thoát nước của trường kiến trúc HN
 • Khả năng hiện tại: Mới học revit
 • Mong muốn trong tương lai: Ứng dụng Revit vào thiết kế hệ thống cấp thoát nước

##14

 • Tên trên forum: @nguyenhai1905ctn
 • Họ tên: NGUYỄN VĂN HẢI
 • Nơi đang học tập/công tác: ĐẠI HỌC KIÊN TRÚC HÀ NỘI
 • Khả năng hiện tại: triển khai BVKC bằng revit
 • Mong muốn, định hướng tương lai : mong muốn giao lưu kết bạn với bạn bè anh em xây dựng, trở thành BIM manager, phát triển cộng đồng BIM Việt Nam
4 Likes
#2
 • Tên trên forum: DuyVB
 • Họ tên: Vũ Bá Duy
 • Nơi đang học tập/công tác: VNCC - văn phòng kiến trúc 3 từ t7/2015
 • Khả năng hiện tại: triển khai bvtc kiến trúc bằng Revit, nghiên xây dựng hệ thống làm việc với các bộ môn
 • Mong muốn, định hướng tương lai: trở thành BIM manager, phát triển cộng đồng BIM Việt Nam
1 Like
#3
 • Tên trên forum: TrungNT
 • Họ tên: Nguyễn Thành Trung
 • Nơi đang học tập/công tác: Văn phòng kiến trúc 3 - VNCC
 • Khả năng hiện tại: triển khai bvtc bằng Revit, nghiên cứu kết nối bộ môn.
 • Mong muốn, định hướng tương lai: mong muốn được giao lưu kết bạn. Thành thạo RevitAr, kết nối bộ môn, tích luỹ kinh nghiệm.
1 Like
#4

Tên trên forum: Nguyen_An_Dao
Họ tên: Đào Nguyên An
Nơi đang học tập/công tác: Kỹ sư kết cấu - P. Thiết kê - Cty Xây Dựng Phước Thành
Khả năng hiện tại: triển khai cơ bản bản vẽ kết cấu bằng Revit
Mong muốn, định hướng tương lai: xây dựng hoàn thiện quy trình thiết kế kết cấu bằng BIM, trở thành BIM Manager

2 Likes
#5

Tên trên forum: hungphamkts2014
Họ tên: Phạm Sỹ Hùng
Nơi công tác: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Chuyển giao công nghệ ANABIM
Website công ty: http://anabim.com - http://edu.anabim.com
Khả năng hiện tại: Thiết kế & Triển khai dự án - Ứng dụng BIM - Mô phỏng & Nghiên cứu năng lượng
Mong muốn: Trở thành BIM Manager & Chuyên gia Mô phỏng năng lượng - Phát triển cộng đồng Xây dựng

2 Likes
#7

Tên trên forum: PNThong
Họ tên: Phạm Ngọc Thông
Nơi công tác: Sinh viên
Nơi học tập: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Khả năng hiện tại: Thiết kế & Triển khai dự án - Sử sụng phần mềm BIM - Mô phỏng & Nghiên cứu năng lượng
Mong muốn: Thành thạo & quản lý các ứng dụng/quy trình công nghê trong mô hình BIM - Giao lưu phát triển cộng đồng Xây dựng-BIM

1 Like
#8

Tên trên forum: vietvu175
Họ tên: Vũ Văn Việt
Nơi công tác: Công ty CP Thiết kế và Xây dựng Việt Hưng
Nơi học tập: Trường Đại học Xây dựng
Khả năng hiện tại: Lập dự toán, hồ sơ thanh quyết toán, triển khai shop drawing. Chưa có hiểu biết về BIM
Mong muốn: Nắm bắt quy trình BIM, sử dụng thành thào REVIT, kết bạn với mọi người

#9
 • Tên trên forum:minh_tien_le

 • Họ tên: Lê Văn Tiến

 • Nơi đang học tập/công tác: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG POINT GROUP
  website http://revit.vn/

 • Khả năng hiện tại:triển khai bản vẽ kttc bằng revit

 • Mong muốn, định hướng tương lai: trở thành BIM manager, phát triển cộng đồng BIM Việt Nam,giao lưu kết bạn với mọi người

#11

Tên trên forum: NguyenHung
Họ tên: Nguyễn Hữu Hưng
Nơi đang học tập/công tác: Hiện tại đang tìm việc
Khả năng hiện tại: triển khai bvtc kết cấu bằng Revit,
Mong muốn, định hướng tương lai: trở thành Revit man , kỹ sư kết cấu. kết nối bạn bè

#12

Tên trên forum: NgocHoang
Họ tên: Lê Ngọc Hoàng
Nơi đang học tập/công tác: Vừa tốt nghiệp
Khả năng hiện tại: triển khai kiến trúc Revit,
Mong muốn, định hướng tương lai: trở thành Revit man , kỹ sư kiến trúc. kết nối bạn bè

#13

Tên trên forum: Thangxd
Họ tên: Nguyễn Văn Thắng
Nơi đang học tập/công tác: Hiện tại đang tìm việc
Khả năng hiện tại: triển khai bản vẽ kết cấu bằng Revit,
Mong muốn, định hướng tương lai: trở thành Revit man , kỹ sư kết cấu. kết nối bạn bè

#14

Tên trong Forum: VuThuc
Họ tên: Vũ Văn Thức
Nơi công tác: Công ty CP xây dựng Hợp Lực
Khả năng hiện tại: Triển khai bvtktc bằng revit
Mong muốn trong tương lai: Làm chủ Revit

#15
 • Tên trên forum: ArcKiddo
 • Họ tên: Dương Văn Toàn
 • Nơi đang học tập/công tác: 09K5-HAU / Văn phòng Kiến trúc K5HOUSE
 • Khả năng hiện tại: Revit Arch
 • Mong muốn, định hướng tương lai: Giao lưu chia sẻ, cùng cộng đồng phát triển Revit tại Việt Nam. Đấu nối các bộ môn Revit Struc & Revit MEP.
1 Like
#16

Tên trong Forum: PhamBaTung
Họ tên: Phạm Bá Tùng
Nơi công tác: Đang học cấp thoát nước của trường kiến trúc HN
Khả năng hiện tại: Mới học revit
Mong muốn trong tương lai: Ứng dụng Revit vào thiết kế hệ thống cấp thoát nước

#17
 • Tên trên forum: @nguyenhai1905ctn
 • Họ tên: NGUYỄN VĂN HẢI
 • Nơi đang học tập/công tác: ĐẠI HỌC KIÊN TRÚC HÀ NỘI
 • Khả năng hiện tại: triển khai BVKC bằng revit
 • Mong muốn, định hướng tương lai : mong muốn giao lưu kết bạn với bạn bè anh em xây dựng, trở thành BIM manager, phát triển cộng đồng BIM Việt Nam
#18
 • Tên trên forum: nhthien3797
 • Họ tên: Nguyễn Hoàng Thiện
 • Nơi đang học tập/công tác: CĐXD số 2 - Thủ Đức
 • Khả năng hiện tại: newbie
 • Mong muốn, định hướng tương lai: Nắm bắt quy trình BIM, sử dụng thành thào REVIT, kết bạn với mọi người
#19

Chào bạn, hiện tại bạn đang ở đâu? nếu bạn ở hà nội, nếu muốn triển khai bản vẽ bằng revit thì có thể gửi mình xem CV năng lực mình xem để mình giới thiệu!

#20
 • Tên trên forum: kts_cuong
 • Họ tên: Nguyễn Ngọc Cường
 • Nơi đang học tập/công tác: Công Ty TNHH tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ Archivina jsc- websit công ty: archivina.com
 • Khả năng hiện tại: Kiến Trúc Sư
 • Mong muốn, định hướng tương lai trở thành revit man, kiến trúc sư, kết nối bạn bè
#21

Tên trên forum: TinhNV
Họ tên: Nguyễn Văn Tình
Nơi đang học tập/công tác: kiến trúc sư tại Hải Phòng
Khả năng hiện tại: Thiết kế & Triển khai dự án các công trình công nghiệp & dân dụng …
Mong muốn, định hướng tương lai: mong muốn được giao lưu kết bạn. Thành thạo RevitAr, kết nối bộ môn, tích luỹ kinh nghiệm

#22

Tên trên forum: hunglehuu
Họ tên: lê hữu hùng


Nơi đang học tập/công tác:SV năm cuối Đh Lâm nghiệp
Khả năng hiện tại: biết dựng mô hình revit Arc và kết hợp revit structure (biết bố trí thép) + robot
Mong muốn, định hướng tương lai: theo đuổi đam mê BIM, học hỏi thêm nhiều phần mềm trong BIM , mong muốn kết bạn với mọi người giao lưu ,trao đổi ,học hỏi thêm về Revit Arc (Dynamo) và Revit structure +Robot