Các cao nhân trợ giúp e với ạ!

#1

E có tải được File dynamo này trên FB của diễn đàn nhưng chạy thử thì bị báo lỗi. Mong các cao nhân giúp e với ạ!
Đây là Link File: https://drive.google.com/open?id=1fJi9bBScYTFsrQIr76KO-m9wevcF4Ekx
E xin cảm ơn ạ

#2

Bạn chạy bị lỗi gì ? chụp ảnh lại gửi lên mọi người tư vấn cho nhé.