Cách tạo Sheet List thể hiện được "Scan" !

#1

Có anh em nào biết chỉ giúp mình với ! Thanks !

#2

ý bạn là thể hiện đc tỉ lệ trong thống kê bản vẽ ?

1 Like
#3

Đúng rồi, mình muốn thể hiện được tỷ lệ và khổ bản vẽ trong thống kê bản vẽ như trước làm bên Cad vậy ! :smile: Anh em nào đã làm rồi , hay có cách nào thể hiện được xin chỉ giáo !

#4

https://www.youtube.com/watch?v=yQKFd5OKn6M google không tính phí :slight_smile:

1 Like
#5

OK! mình cũng mới tìm hiểu Dynamo ! Cảm ơn bạn nhiều nhé !