Cách thiết lập Revit Content

#1

Revit Content là bộ nội dung cơ bản gồm các thành phần : thư viện, template, family template của từng quốc gia (không có Việt Nam :smile: )

Các bạn có thể cài bộ content khi cài Revit hoặc lựa chọn thiết lập sau - khi đã có bộ content này (tải hoặc copy), điều này sẽ tích kiệm thời gian cài hơn.

Do nhiều bạn vô tình ko chọn content khi cài revit dẫn tới không có template khi sử dụng, dưới đây mình sẽ hướng dẫn cách thiết lập content sau,

Download content tại:
http://forum.openbim.com.vn/t/download-revit-content-2016-2017/1606/1

###1. Thiết lập file template

###2. Thiết lập file template family

###3. Thiết lập thư viện - library