Cần tài liệu, video hướng dẫn Naviswork!

#1

Mình đang tìm hiểu về Navisworks nhưng ít tài liệu cụ thể quá, vậy bạn nào có thì share cho mình cũng như anh em khác xin với nhé. Mình cảm ơn!

#2

Sắp tới khả năng mình sẽ viết hướng dẫn cơ bản về Navis, đủ để phát hiện xung đột, giao cắt. Còn các phần khác chưa có cơ hội dùng :slight_smile:

3 Likes
#3

Ông mà rảnh viết về các thanh công cụ và đi sâu Clash detection nhé AD . Được thế thì tốt quá :smiley:

#4

Tôi dang tập trung vào tài liệu khác cũng khá hay ho, xong thì sẽ chuyển qua Navis.

1 Like
#5

Mình cũng đang tìm hiểu Naviswork, rất mong các tiền bối chia sẻ tài liệu và kinh nghiệm.