Cầu thang dạng gấp quạt

#1

Dạ mọi người cho e hỏi một vấn đề về thang gấp trong revit…
Khi chọn Stepped thì chỗ bắt đầu không gắn vào sàn.

Còn khi bỏ chọn Begin with Riser thì có gắn vào sàn nhưng trong mặt bằng nó lại như thế này…

Mọi người có thế chỉ cho e biết cách giải quyết, vẫn gắn vào sàn nhưng mặt bằng vẫn như bình thường được không ạ…
Em cảm ơn ạ…

#2

Hạ cốt base start xuống bạn ạ

#3

Dạ…nếu như vậy là chiều cao bậc đầu tiên sẽ thấp những bậc khác thì sao ạ…

#4

nó tính tổng chiều cao thang rồi chia đều bậc , chứ không hạ riêng bậc đầu tiên

#5

da chinh offset ve 0 chua?

#6

dạ làm phiền a có thể chỉ cụ thể cách làm giúp e với được không ạ…
tức là mình hạ cốt base start ngay từ đầu hay sao ạ…như vậy thì làm sao biết phải hạ bao nhiêu ạ…

#7

Bạn đo khoảng cách này

Rồi điền vào đây là đc , (có thêm dấu âm vì đi xuống)

1 Like