Chỉnh Family dầm thép thay đổi tiết diện khớp với Bản mã nối

#1

Các Bạn cho hỏi xử lý thế nào để Chỉnh Family dầm thép thay đổi tiết diện khớp với Bản mã nối. Các bạn xem file đính kèm

#2

Mình nghĩ Family dầm thép bạn nên điều chỉnh 1 chút thay vì dùng Extrusion bạn nên dùng Swept Blend ,dùng đường dẫn là Referebce Line để đảm bảo 2 mặt cắt đầu cuối của dầm luôn thẳng đứng giống như bản mã nối của bạn vậy .

#3

Đẻ khớp được với bản mã nối sau khi bạn tạo family dầm thép xong bạo new thêm family Metric Generic Model face based và load dầm thép vừa tạo vào như thế nó sẽ được cố định theo mặt phẳng face based thôi!

#4

Ở đây mình cần cả 2 mặt dầm thép đều phải khớp với bản mã. Khi load Dầm vào Generic Model face based thì nó lại chuyển Family thành Generic Model, load vào dự án nó không hiểu là Beam nữa do đó không vẽ được theo đường chéo mình cần. Nhờ bạn trợ giúp thêm.

#5

Family của bạn là thép tổ hợp hay thép hinh! Nếu là thép hình thì đơn giản còn thép tổ hợp thì bạn ko thể vẽ kích điểm như beam thông thường được chỉ co cách vẽ on the face thôi! Nhìn hình của bạn thì làm family kiểu đây ko hợp lý nên gộp cả vào thành kèo biên như hình này!

#6

em thấy nếu mình tạo family dầm cùng liên kết với nhau thì giảm được số lượng biến. Nhưng mà nếu làm dầm tổ hợp thì nên sử dụng tekla thì mô hình sẽ nhẹ hơn nhiều.