Dynamo Player trên thanh taps

#1

Mấy anh em cho mình hỏi chút (Revit 2017), cảm ơn mọi người !

  1. Máy ở nhà đã update lên Autodesk Revit 2017 Service Pack 2 nhưng không có Dynamo Player. Trên máy khác ở công ty thì có. Vây là nó bị lỗi làm sao hay thiếu gì nhỉ ?
  2. Mình chạy Dynamo 2.0.1 thì được, nhưng Dynamo Player thì lại bị lỗi không dùng được. Có ai bị vậy không, và cách khắc phục ra sao?
#2

Bạn update phiên bản Dynamo mới nhất. Nếu chưa được thì cài lại Revit.
Tốt nhất là dùng bản 2018, 2019

1 Like
#3

Theo mình được biết, từ R2018.1 trở lên mới tích hợp Dynamo Player vào tab Manage. Bạn nên update lên, ngoài việc đó thì R2018 hotfix 3 theo mình là bản dùng tốt nhất thời điểm hiện tại.

#4

Hiện tại thì 2017.2 là mình có tích hợp rồi, nhưng không chạy được Dynamo 2.0 :frowning:

#5

Dynamo 2.0 chỉ hỗ trợ cho phiên bản 2018.3 trở lên bạn nhé . Nhưng tốt nhất là dùng phiên bản 1.3.3 sẽ ổn định hơn , 2.0 quá nhiều lỗi chưa được khắc phục đênns từ việc xung đột phím tắt , các node trong phiên bản 2.0 cũng có rất nhiều lỗi đặc biệt liên quan đến thép và các node tùy chọn option ,kịch bản cũng hay gặp những lỗi tự chúng ta rất khó sửa chữa do nỗ lực tăng tốc thi hành của nhiều tác giả . Tóm lại là thời điểm này nên dùng bản Dynamo 1.3.3 và Revit 2018.3 nhé !