Dynamo trụ cầu cong thao hai phương

#1

Em chào các anh chị ạ!
Em đang dự một trụ cầu, " Cong 2 phương"
Em chưa biết điều chỉnh tại R này!

Ai đó giúp cho em có có ý tưởng for Script Dynamo a!

#2

Tham khảo như này, không rõ tạo hoàn toàn trên dyn hay chỉ sử dụng dyn để thay đổi parameter.