Export revit sang cad

#1

các anh trong page cho em hỏi về export revit sang cad làm sao để chữ số 1 màu layer và nét line dim 1 màu không ah? em cám ơn ah!

#2

Bạn tham khảo clip này nhé, xuất đc từng layer, màu, nét luôn