Gán vật liệu cho bề mặt

#1

Chào mọi người, mình mới tìm hiểu , biết sơ sơ về dynamo, hiện giờ mình đang mắc phải một vấn đề:
Mình chọn được surface của 1 element rồi, giờ mình muốn gán 1 loại vật liệu lên surface. Cho mình hỏi có node nào hay con đường nào để có đc cách gán vật liệu lên surface ko?
Thanks anh em đã đọc

1 Like
#2

Mình chưa nghe gán vl cho surface bao giờ, mình chỉ biết gán vl cho elements. Còn surface dùng paint thôi bạn.

#3

bạn ý đang hỏi trong dynamo :slight_smile: bản thân mình mới chỉ gán màu cho surface thôi chứ chưa rõ có thể thêm được vật liệu hay không? nhưng kể cả có gán được trong môi trường dynamo nữa thì bạn vẫn chuyển qua môi trường của revit

#4

theo logic thì vật liệu là yếu tố thuộc môi trường Revit rồi, nên bạn select được mặt thì khả năng sẽ paint đc material cho mặt đó

#5

Những gì làm được = Revit qua giao diện người dùng thì sẽ làm đươc bằng Dynamo , ta dùng Dynamo để tự động hóa những thao tác đó mà thôi , ở đây mình chưa hiểu ý bạn là gì vì mình cũng chỉ nghe đến gán vật liệu cho đối tượng chứ các mặt chỉ có Paint vào như mấy anh trả lời phia trên thôi , bạn có thể cho 1 vài hình ảnh về cách làm nó trong môi trường Revit để mình biết chính xác ý bạn là gì không là gì không ?

#6

Sr ý mình là muốn paint tự động vật liếu lên surface, mình chọn đc surface rồi mình muốn paint nó bằng dynamo

#7

thế bạn paint bình thường có phải nhanh hơn không đằng nào cũng phải chọn surface để tô mà :slight_smile: trong trường hợp nào bạn muốn nó auto tự tô vật liệu?

#8

Paint bình thường thì mình mình làm thủ công, cần chi phải dùng Dynamo, ví dụ muốn Paint 100 surface ngồi click hết 100 sao. Mình paint nó lên để lấy diện tích của bề mặt cần Paint. đối với Dầm, Cột thì có thể Paint trong Family, nhưng với Sàn thì ko đc, nên Phải thì cách auto Paint

#9

vậy bài toán của bạn đưa ra phải là tìm diện tích phần được đổ vật liệu chứ dâu phải như ban đầu bạn viết là tự động đổ vật liệu cho surface được chọn. Nhưng quan trọng kể cả có xác định được surface thì ở mỗi element thứ tự chọn sẽ khác nhau, phải có điều kiện lựa chọn nên chắc phải có file demo mới rõ vấn đề :slight_smile:

#10

đúng, bài toán của mình là tìm diện tích, trong dynamo cũng có node tính diện tích bề mặt vật liệu nên mình đang tìm cách có thể tô tự động vật liệu bề mặt để mình có thể lấy đc diện tích, ví dụ tấm sàn mình cần tự động tô mặt dưới và các mặt xung quanh rồi từ đó nó tự xuất diện tích tổng của các mặt mình tô của 1 cấu kiện, còn dầm , cột thì mình có thêt vào family tô là đc