Giới thiệu hoạt động OneBIM Meetup

#1

Bài viết tại trang chủ https://onebim.vn/hoat-dong/meetup/gioi-thieu-hoat-dong-onebim-meetup/

OneBIM Meetup là hoạt động gặp gỡ trực tiếp được tổ chức định kì 2-3 tuần một lần, nhằm tạo ra một sân chơi học hỏi giao lưu thiết thực giữa các thành viên diễn đàn OneBIM.

OneBIM Meetup hướng tới các tiêu chí: gắn bó, cởi mở, thực tế.

Khi tham gia bạn sẽ được

  • Giao lưu trò chuyện với các thành viên thuộc lĩnh vực khác nhau, các khách mời chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm.
  • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề đang vướng mắc
  • Mở rộng mạng lưới nghề nghiệp
  • Thoải mái trao đổi đưa ra quan điểm của mình, mọi người sẵn sàng lắng nghe và góp ý bổ xung
Để đảm bảo chất lượng mỗi buổi Meetup không quá 10 người, do đó ưu tiên các thành viên tích cực, có nhiều đóng góp cho diễn đàn.

Các thành viên tham dự

ĐĂNG KÍ THAM GIA

Một số hình ảnh của hoạt động

1 Like