Giao Lưu Với Nhóm iCAD

#1

Bài viết tại trang chủ https://onebim.vn/hoat-dong/meetup/giao-luu-voi-nhom-icad/

Một cuộc hội ngộ rất thú vị và ý nghĩa giữa hai nhóm: iCAD là những đàn anh đi trước giàu kinh nghiệm, kiến thức và OneBIM đại diện cho lớp trẻ nhanh thích ứng với sự đổi mới, công nghệ. Giao lưu kết nối được giữa hai nhóm thực sự rất hữu ích cho mỗi thành viên và tạo tiền đề cho những bước phát triển sắp tới.

2 Likes
#2

…IDOL ketxu :stuck_out_tongue:

1 Like
#3

hôm nào giao lưu với nhóm nhé @Le_Hoai_Thao :slight_smile:

1 Like