Hiện thị của dầm trong mặt bằng kết cấu

#1

Các bạn cho mình hỏi, mình vẽ mặt bằng kết cấu tầng 2 sau đó mình copy lên các tầng trên ( tầng 3, 4 ) sau đó mình vẽ sàn vào thì lại mất hết các nét dầm. Trong khi đó mặt bằng tầng 2 vẫn ok !

#2

Khi bạn nhìn vào màn hình dự án mà thấy bất thường, 99% là do các yếu tố liên quan đến “View” trong Revit. Và có khá nhiều mục cần check về view này
Lỗi này của bạn đầu tiên nên check phần này, và chuyển sang Structural.

1 Like
#3

:smiley: Cảm ơn bạn nhiều , mình đã làm đc rồi !

1 Like