Hỏi về Extensions Reinforcerment

#1

Em đang muốn test chế độ bố trí tự động Extensions Reinforcerment nhưng không biết tại sao nó ko hiểu mấy cái cột là gối. Em xem clip thấy nó tự động hiểu là gối và chia dầm ra thành nhiều nhịp.


#2

Bạn xem lại cách về dầm và liên kết khi vẽ dầm xem thử nhé!