Hướng dẫn Đăng kí và Download Revit mới nhất không lỗi

#1

Nếu một người sử dụng sản phẩm của Autodesk, bạn nên biết rằng Autodesk luôn chương trình miễn phí sử dụng với đối tượng cá nhân như học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu bởi họ chính là người tìm tòi, ứng dụng phần mềm vào thực tế tốt nhất. Cách thức đăng kí rất dễ dàng và đơn giản, do vậy nếu bạn là đối tương trên thì đừng bẻ khóa mà đăng kí một cách hợp pháp.

Khi đã có tài khoản các bạn dễ dàng download và sử dụng hầu hết sản phẩm của Autodesk trong đó có Revit

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn cách đăng kí và download

###Đầu tiên truy cập trang http://www.autodesk.com/education/free-software/revit

###Điền thông tin và lựa chọn cách download


###Link trực down trực tiếp
Down 2 file chung 1 chỗ và chạy 1 trong 2 file để giải nén

###Revit 2016
http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/DLM/Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/RVT/DLM/Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

###Revit 2017
http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/DLM/Autodesk_Revit_2017_English_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/DLM/Autodesk_Revit_2017_English_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe

1 Like