[Hướng dẫn forum] Cách chụp ảnh màn hình và đăng ảnh lên diễn đàn

#1

###Chụp ảnh màn hình bằng công cụ Snipping Tool có sẵn của Window

  • Vào Start, gõ Snipping Tool

  • Chọn New, và chọn vùng cần chụp

  • Dùng bút để đánh dấu vùng cần chú ý

  • Chọn Copy hoặc Ctrl + C đẻ copy ảnh vào Clip board

    ###Cách chèn ảnh vào bài viết
    Mở khung soạn thảo bằng cách tạo chủ đề mới hoặc trả lời bài viết.
    Chọn công cụ Upload

Diễn đàn cho phép kéo thả ảnh từ bên ngoài hoặc nhấn Ctrl + V để paste ảnh từ Clip board.

1 Like