Join dầm sàn cột

#1

EWQEQ
Chào mọi người
Cho mình hỏi mình switch join ưu tiên cột nhưng bị như hình không join dc , mọi người cho mình hướng giải quyết thanks mọi người !

#2

EWQEQ

#3

Hình như bạn nhấn nhầm cut dầm và cột lại đúng không? Nên nó mới xảy ra hiện tượng có 1 cái lỗ như vậy. Bạn thử chọn uncut và join lại thử xem

#4

Join - Công cụ cần sự bình tĩnh để sử dụng.

Theo kinh nghiệm của mình, tất cả các điểm giao hau (join) của các cấu kiện đều liên quan đến nhau.
Ví dụ dầm có điểm đầu và điểm cuối, điểm join ở start có thể sẽ ảnh hưởng đến điểm end của dầm.

Vì vậy, để nói làm cách nào giải quyết lỗi như trên của bạn thì thực sự rất khó vì mình luôn kiểm soát từ đầu nên hầu như ít gặp lỗi
Theo mình, bạn hãy kéo hết tất cả dầm giao nhau ở đỉnh cột đó ra ngoài, và kéo lại vào cột và sau đó sử dụng join/switch join xem thử.

Nếu ko được hãy xóa sàn ở trên và kéo lại.