Link download "The LOD Specification 2018"

#1

The LOD Specification 2018 là bộ hướng dẫn dùng để tham khảo dành những người sản xuất mô hình thông tin (PIM).

Các Công ty, hay Tổng công ty lớn hay nhỏ (Nhà thầu lẫn chủ đầu tư) đa số đều tham khảo hệ thống LOD từ nguồn tài liệu trên bimforum.org.

Tất nhiên, The LOD Specification 2018 hay các phiên bản trước đều chỉ mang tính tham khảo, nó không nằm trong tiêu chuẩn, hay quy chuẩn của bất kỳ nước nào. Và thường sẽ được điều chỉnh để phù hợp với từng Dự án trên các Quốc gia khác nhau.

Trên thực tế, trong 1 dự án luôn có thể có nhiều LOD cho các khu vực (Zones) hay các đối tượng (Elements) khác nhau

Dưới đây là bản cập nhật mới nhất của BIMForum cho bộ tài liệu The LOD Specification được công bố vào ngày 24/07/2018. Đã có 1 vài cập nhật nhỏ (hầu hết đều được người dùng phản hồi từ phiên bản 2017)
• Part I: Thêm nội dung về thang cuốn tự động
• Part II: Sửa đổi 1 vài thuộc tính đối tượng.

OneBIM xin gửi tới các bạn để tham khảo:

The Guide and Part I: https://bimforum.org/wp-content/uploads/2018/07/BIMForum-LOD-2018_Spec-Part-1_and_Guide_PUB-DRAFT.pdf
Part II: https://bimforum.org/wp-content/uploads/2018/07/BIMForum-LOD-2018_Spec-Part-2_PUB-DRAFT.xlsx

Nếu bạn chưa hiểu rõ về LOD, có thể tham khảo link sau: https://onebim.vn/huong-dan/bim/lod-hieu-sao-cho-phu-hop/

1 Like