Link download "The LOD Specification 2019"

2019
bim
lod
#1

The LOD Specification 2019 là bộ hướng dẫn dùng để tham khảo dành những người sản xuất mô hình thông tin (PIM).

Các Công ty, hay Tổng công ty lớn hay nhỏ (Nhà thầu lẫn chủ đầu tư) đa số đều tham khảo hệ thống LOD từ nguồn tài liệu trên bimforum.org.

Tất nhiên, The LOD Specification 2019 hay các phiên bản trước đều chỉ mang tính tham khảo, nó không nằm trong tiêu chuẩn, hay quy chuẩn của bất kỳ nước nào. Và thường sẽ được điều chỉnh để phù hợp với từng Dự án trên các Quốc gia khác nhau.

Trên thực tế, trong 1 dự án luôn có thể có nhiều LOD cho các khu vực (Zones) hay các đối tượng (Elements) khác nhau.

Dưới đây là bản The LOD Specification 2019 (Draft version), cập nhật mới nhất của BIMForum cho bộ tài liệu The LOD Specification. Phiên bản này chưa chính thức từ nhà phát hành, phiên bản Draft này đưa ra nhằm mục đích lấy phản hồi của người dùng để cập nhất cho phiên bản phát hành chính thức.

Nếu có phản hồi gì về phiên bản này, vui lòng comment cho Hội đồng phát triển được biết qua lod@bimforum.org trước ngày 4 tháng 1 năm 2019.

Download: https://bom.to/o0Sjl

Nếu bạn chưa hiểu rõ về LOD, có thể tham khảo link sau: https://onebim.vn/huong-dan/bim/lod-hieu-sao-cho-phu-hop/ 19

1 Like