Lỗi join dầm vào sàn

#1

image
Chào mọi người !
Mình bị lỗi này có bạn nào biết chỉ giúp mình với thanks !!!

#2

Nó đang bị ràng buộc ở đâu đó, unjoin đi là bỏ cái ràng buộc đó và bạn có thể join cái bạn đang thao tác

#3

Bạn có thể ví dụ cho mình 1 số ràng buộc dc ko ạ thanks !!!