Lỗi khi vẽ mái ngói

#1

`


Mọi người cho e hỏi: e vẽ ngói bị như thế này là lỗi gì a!. xin các cao nhân chỉ giáo. e chân thành cảm ơn

#2

Bạn gửi file lên mới tìm được lỗi.
Mà khuyên chân thành là đừng nên vẽ mái ngói như vậy, rất nặng mà chả để làm gì.

#3

theo a thì nên vẽ thế nào ạ. tại e đang amater nên còn phải học nhiều a ạ

#4

Bạn vào đây tham khảo. Sử dụng dynamo rất nhanh!