Lỗi thiếu thư viện Revit

#1

Đoạn code của mình phía dưới, built không bị lỗi, nhưng khi run trong revit thông báo như hình, ai biết khắc phục giúp mình với, thank you