Meetup 02 - Trao đổi các hoạt động OneBIM

#1

Bài viết tại trang chủ http://onebim.vn/hoat-dong/meetup/meetup-02-trao-doi-cac-hoat-dong-onebim/

OneBIM Meetup 02 đã diễn ra vào ngày 18/7 gồm các thành viên tích cực của OneBIM Group, bàn về cách tổ chức các hoạt động của diễn đàn.

Bên cạnh đó là sự có mặt của anh Hùng Phạm hiện đang làm tại Finenco Architects Vietnam. Anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu công trình xanh, đào tạo Revit Architecture, đã chia sẻ những câu chuyện thú vị và thông tin hữu ích trong quá trình nghiên cứu và đào tạo của mình.